U maakt ook keuzes vanuit perceptie

Keuzes maken doet u vanuit perceptie

Hoe u naar de wereld kijkt, bepaalt de keuzes die u maakt tijdens het opvoeden van uw kinderen!

Wij denken vaak dat we keuzes op maken op basis van feiten, maar toch komt hier altijd een deel gevoel bij kijken. Afgezien daarvan zijn er nog een tal aan andere factoren die invloed hebben op de manier waarop wij keuzes maken. De manier waarop u naar een situatie kijkt beïnvloedt de uiteindelijke keuze die u maakt. Oftewel: perceptie is van grote invloed op uw keuze.

Wat is perceptie?

Perceptie is het proces waarin iemand de indrukken die met de zintuigen worden waargenomen, worden geordend en geïnterpreteerd. Uw hersenen kennen een betekenis toe aan alle informatie die u via uw zintuigen binnen krijgt. De hersenen interpreteren dus wat de zintuigen waarnemen. Vervolgens worden de beelden die de hersenen vormen doorgestuurd naar uw bewustzijn. Uw hersenen hebben dan, voor u, een beeld gevormd van een situatie.

Invloed

Zoals al eerder gezegd zijn er verschillende factoren die uw keuzes, en dus uw perceptie beïnvloeden. Allereerst bent u, als waarnemer, een zeer belangrijke factor. De waarneming en de perceptie die u als mens vormt hangen sterk samen met de motieven, belangen, gedragingen, ervaringen en verwachtingen van de waarnemer. Ook het gene dat wordt waargenomen en de waarnemingscontext zijn van invloed op uw perceptie. Zo kan het zo zijn u een bepaalde muzikant heel erg waardeert, omdat u de muziek mooi vindt of omdat het u doet denken aan uw jeugd. Een ander vindt deze muzikant wellicht een stuk minder interessant, omdat het diegene hele andere herinneringen of ervaringen met de muzikant heeft gehad. Al deze factoren kunnen dus uw perceptie veranderen.

Kwaliteit van de keuze
Bovengenoemde factoren zijn erg belangrijk bij de perceptievorming en daarom ook bij het maken van keuzes. Uw perceptie heeft immers invloed op de keuzes die u maakt. Daarnaast hebben zij ook nog invloed op de kwaliteit van de keuzes die u maakt. De manier waarop u naar een situatie kijkt heeft dus erg veel te maken met hoe u uiteindelijk in een situatie handelt. Twee verschillende mensen kunnen dus bij hetzelfde vraagstuk twee heel verschillende keuzes maken, puur omdat de percepties op het onderwerp anders zijn.

 

Bronnenlijst

 http://www.pearson.nl/Download/H5.pdf