Keuzes maken is persoonlijk(heid)!

Keuzes maken is persoonlijk(heid)

Iedereen maakt keuzes op zijn eigen manier. Elk individu heeft bepaalde motieven, interesses, ervaring en verwach­tingen van iets en heeft ten opzichte hiervan een bepaalde houding.

Deze houding uit zich in gedrag. Gedrag wordt gestuurd door drijfveren. Wij onderscheiden vier drijfveren; prestatie, waardering, zekerheid en kwaliteit. Iemand die graag wil presteren zal risicovollere beslissingen nemen dan iemand die zoekt naar zekerheid. Een zekerheidszoeker zal alle informatie rondom de keuze verzamelen voordat er een keuze wordt gemaakt. Waardering krijgt iemand als een ander achter de beslissing staat, deze persoon overlegt dus graag en hecht waarde aan andermans mening. Iemand die gedreven wordt door kwaliteit zal alle mogelijke keuzes tegen elkaar afzetten, de voordelen en nadelen zorgvuldig en tot in detail afwegen en dan een keuze maken. Deze verschillende motivaties om keuzes te maken zorgt ervoor dat twee individuen die een zeer verschillende persoonlijkheid hebben en voor hetzelfde dilemma staan, komen tot verschillende keuzes. Test uw opvoedstijl en kom erachter vanuit welke drijfveer u opvoedkundige keuzes maakt!

 

Neemt u beslissingen op basis van ratio of emotie?