Loting in het voortgezet onderwijs: hoe en wat?

Alles wat je als ouder moet weten over lotingen op de middelbare school!

Steeds meer scholen kunnen de aanhoudende stroom scholieren niet meer aan, waardoor zij moeten loten om te bepalen welke brugklassers er op school verwelkomd worden. Dit betekent niet per sé minder plaatsen, maar wel minder kans voor uw kind om op de voorkeursschool terecht te komen. Maar hoe werkt het lotingssysteem precies?

Hoe gaat de loting in z’n werk?

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een middelbare school lager is dan het aantal beschikbare plaatsen vindt er geen loting plaats, er is immers genoeg ruimte voor alle aangemelde leerlingen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt er loting plaats. Eerst worden de leerlingen die gebruik kunnen maken van voorrang geplaatst. De voorrangsregels zijn terug te vinden in de keuzegids 2017 of op de website van de voorkeursschool (Schoolwijzer Gemeente Amsterdam, 2016).

Nadat alle leerlingen die gebruik maken van voorrang zijn geplaatst vindt de loting plaats. Dit gaat als volgt in z’n werk (Onderwijsconsument, 2016):

  • Leerlingen maken een voorkeurslijst op basis van hun voorkeuren en melden zich vervolgens aan bij de school van eerste voorkeur.
  • Via het centrale loting en matching systeem krijgt elke leerling één lotnummer.
  • Alle leerlingen worden op volgorde van hun lotnummer één voor één geplaatst.
  • Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt eerst gekeken naar de school die bovenaan de voorkeurslijst staat.
  • Is die school al vol? Dan wordt er gekeken naar de tweede voorkeur. Is deze school ook vol? Dan wordt er gekeken naar de derde voorkeur, enzovoort.
  • Heeft de leerling een plek op een school gekregen, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer, totdat elke leerling geplaatst is. De plaatsing hangt af van het lotnummer, het bassischooladvies en de voorkeurslijsten.

Geen plaats op voorkeursscholen

Het kan zo zijn dat alle scholen op de voorkeurslijst van uw kind vol zijn. In dat geval wordt er contact met u opgenomen, zodat er een nieuwe voorkeurslijst opgesteld kan worden. Uw kind wordt dus nooit zomaar op een school geplaatst zonder dat deze in de voorkeurslijst voorkomt. Elk kind dat lager is geplaatst dan de eerste school op de voorkeurslijst, komt voor deze school op een reservelijst terecht. Wanneer er een plek vrijkomt op de betreffende school, wordt er contact met u opgenomen over de beschikbaarheid van deze plek en of uw kind daar gebruik van wil maken. De praktijk wijst uit dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze plekken, omdat de leerlingen die op hun voorkeursschool geplaatst zijn deze plek weinig opgeven. Ook deze plaatsing gaat via het lotnummer.

Gevolgen voor mijn kind

Het feit dat er geloot wordt heeft geen invloed op de hoeveelheid plaatsen op een school. Loting vindt alleen plaats op scholen wanneer deze erg populair zijn en er dus meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn. Helaas kan het zo zijn dat uw kind door het lotingssysteem niet op de voorkeursschool terecht komt, en genoegen moet nemen met een school die lager op zijn voorkeurslijst staat. Omdat u hier als ouder geen invloed op uit kunt oefenen, is het belangrijk uw kind duidelijk voor te lichten over hoe het lotingssysteem in zijn werk gaat. Zorg ervoor dat uw kind zich bewust is van de eventuele teleurstelling die bij het plaatsen kan komen kijken. 

 

Bronvermelding: 

Schoolwijzer Gemeente Amsterdam. (g.j.). Hoe gaat de loting in z’n werk? https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/vragen-en-opmerkingen/vraag/hoe-gaat-de-loting-in-zn-werk

Shartia, Laurens. De Onderwijsconsument. (6 december 2016). Veelgestelde vragen over de centrale loting en matching.  https://www.onderwijsconsument.nl/veelgestelde-vragen-de-centrale-loting-en-matching/

 

 

 
   « Artikelen overzicht