Ouderinvloeden

De invloed van ouders op de studiekeuze van hun kind

Invloedrijk, dat zijn ouders. Maar bent u zich er bewust van dat u vanaf de geboorte van uw kind al invloed uitoefent op zijn studiekeuze?

Als ouder probeer je je kind de juiste normen en waarden mee te geven voor een succesvol volwassen leven. Dit gebeurt bewust, want we willen er natuurlijk allemaal voor zorgen dat het onze kinderen later aan niets ontbreekt. Toch vindt er ook onbewuste projectie van interesses, waarden en normen plaats. De dingen die wij interessant of leuk vinden stralen wij indirect ook af op onze kinderen. Maar hoe groot is onze invloed als ouder nou eigenlijk op de interesses van het kind?  En heeft dit ook invloed op hun studiekeuze? In dit artikel geven wij antwoord op de vraag hoe keuzegedrag ontstaat en wordt de mate van invloed van u als ouder op het keuzegedrag van uw kind beschreven.

Hoe ontstaat keuzegedrag?
Voordat de invloed van ouders op de interesses van hun kinderen bepaald kan worden is het handig om te kijken naar hoe keuzegedrag ontstaat. Volgens de theorie van het geplande gedrag (Azjen, 1988) is het gedrag dat je vertoont een combinatie van je eigen houding, de invloed van anderen en of iemand verwacht het gedrag ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Dit betekent voor onze kinderen dat zij niet alleen gedrag vertonen vanuit hun eigen houding, maar dat een belangrijke factor bij het vertonen van dit gedrag de invloed van ons, als ouder, is. Wanneer het kind het gevoel heeft dat bepaald gedrag afgekeurd wordt, is de kans groot dat er (onbewust) voor gekozen wordt het gedrag ook niet te vertonen.

Invloed en geslacht
Een tweede interessante vraag is of geslachtsverschillen invloed hebben op de mate van invloed die een ouder onbewust uitoefent op het kind. Heb je als vader bijvoorbeeld meer invloed op je zoon of op je dochter? Uit onderzoek blijkt dat jongeren en ouders over het algemeen aangeven dat hun interesses hetzelfde zijn als de eigen interesse. Dit betekent dat de interesses van ouders dus vaak op het kind geprojecteerd worden. Hoe meer de ouder van zichzelf herkent in het kind, hoe meer de waarden, normen en interesses overgebracht worden. Hierbij speelt geslacht ook een belangrijke rol. Een vader heeft dus meer invloed op zijn zoon en een moeder meer invloed op haar dochter.

Rol ouders doorslaggevend
Uit literatuur blijkt dat er verschillende groepen een rol spelen als het gaat over invloed op het gedrag. Hiervan speelt de groep ‘ouders’ de grootste rol in het keuzeproces van kinderen. Daarnaast hechten kinderen ook de meeste waarde aan de mening van deze groep en gebruiken zij hun ouders tijdens het keuzeproces vaak als bron van informatie. Uit onderzoek blijkt dat 50% van de eerstejaarsstudenten zegt dat hun ouders een doorslaggevende rol hebben gespeeld in hun studiekeuze. Dit houdt in dat u als ouder bijna de belangrijkste beïnvloeder bent in het keuzeproces van uw kind.

Persoonlijke interesse zorgt voor de drijvende kracht om meer te weten over een bepaald onderwerp of een actie te ondernemen. Het is bewezen dat persoonlijke interesse een belangrijke voorspeller is voor de studiekeuze. Omdat ouders grote invloed hebben op de interesses van hun kinderen spelen zij dus ook een belangrijke rol in het studiekeuzeproces. Belangrijk is dus dat je je als ouder bewust bent van deze mate van invloed en hier de begeleiding tijdens het proces op aanpast. Meer weten over hoe je je kind het beste kunt helpen tijdens keuzeprocessen? Klik hier.