Perceptie heeft grote invloed op keuzes

Keuzes maken doe je vanuit perceptie

Wij denken vaak dat we keuzes op maken op basis van feiten, maar toch komt hier altijd ook gevoel bij kijken.

Wij denken vaak dat we keuzes op maken op basis van feiten, maar toch komt hier altijd een deel gevoel bij kijken. Afgezien daarvan zijn er nog een tal aan andere factoren die invloed hebben op de manier waarop wij keuzes maken. De manier waarop je naar een situatie kijkt beïnvloedt de uiteindelijke keuze die je maakt. Oftewel: de perceptie van uw kind heeft grote invloed op de keuzes die hij of zij maakt.

Wat is perceptie?

Perceptie is het proces waarin iemand de indrukken die met de zintuigen worden waargenomen, worden geordend en geïnterpreteerd. Je hersenen kennen een betekenis toe aan alle informatie die je via je zintuigen binnen krijgt. De hersenen interpreteren dus wat de zintuigen waarnemen. Vervolgens worden de beelden die de hersenen vormen doorgestuurd naar jouw bewustzijn. Je hersenen hebben dan, voor jou, een beeld gevormd van een situatie, jouw waarheid.

Invloed

Zoals al eerder gezegd zijn er verschillende factoren die je keuzes, en dus je perceptie beïnvloeden. Allereerst ben je, als waarnemer, een zeer belangrijke factor. De waarneming en de perceptie die jij als mens vormt hangen sterk samen met de motieven, belangen, gedragingen, ervaringen en verwachtingen van de waarnemer. Ook het gene dat wordt waargenomen en de waarnemingscontext zijn van invloed op je perceptie. Zo kan het zo zijn jij een bepaalde muzikant heel erg waardeert, omdat je de muziek mooi vindt of omdat het je doet denken aan een leuke tijd. Een ander vindt deze muzikant wellicht een stuk minder interessant, omdat het diegene hele andere herinneringen of ervaringen met de muzikant heeft gehad. Al deze factoren kunnen dus je perceptie veranderen.

Kwaliteit van de keuze
Bovengenoemde factoren zijn erg belangrijk bij de perceptievorming en daarom ook bij het maken van keuzes. Je perceptie heeft immers invloed op de keuzes die je maakt. Daarnaast hebben zij ook nog invloed op de kwaliteit van de keuzes die je maakt. De manier waarop uw kind naar een situatie (school, studie, werk) kijkt heeft dus erg veel te maken met hoe hij of zij uiteindelijk in een situatie handelt. Twee verschillende mensen kunnen dus bij hetzelfde vraagstuk twee heel verschillende keuzes maken, puur omdat de percepties op het onderwerp anders zijn.

 

Bronnenlijst

 http://www.pearson.nl/Download/H5.pdf