Prestatiedruk, positief of negatief voor je carrière?

Prestatiedruk, bezwijk jij hieronder?

Waar komt het toch vandaan, de druk om uit te blinken?

Psychologen beargumenteren dat de prestatiedruk hieraan te grondslag ligt, alleen zien ze dezelfde druk die er veertien jaar geleden was. De vloek van deze tijd, waardoor de prestatiedruk vele malen groter wordt ervaren, is social media. Via social media wordt schijnwerkelijkheid gecreëerd, waarmee je je eigen leven voortdurend vergelijkt. “Het gaat er niet om wat je hebt, maar wat je hebt ten opzichte van anderen. Dat moet meer zijn, daar worden mensen vreemd genoeg gelukkig van”, zegt filosoof Bas Haring. Deze opvatting zorgt ervoor dat studentenpsychologen zich met de dag vermenigvuldigen.

The battle continues after graduation.  Je gaat op zoek naar een baan en komt direct terecht in de talentenoorlog

De afgelopen paar jaar is er veel gesproken over het idee dat talent steeds schaarser wordt en dat organisaties met elkaar moeten strijden om de beste, slimste, snelste medewerkers aan te trekken en te behouden. Het idee dat talent iets unieks is en voornamelijk de overtuiging dat talent iets is dat je wel of niet hebt of bent, sterkt deze beweging in verschillende organisaties. Waar lange tijd iedere organisatie investeerde in een competentiehandboek en bijbehorend functieprofiel, zijn we overgestapt op talentmanagers en talentprofielen.

Denk eraan dat jij de regie hebt over je eigen leven. Jij kiest er zelf voor om je je onder druk te laten zetten of jezelf te vergelijken met anderen. Het is belangrijk om deze druk tegemoet te gaan met een flinke dosis humor en vooral dichtbij jezelf te blijven. Denk ook eens na over jouw definitie van geluk en ga op zoek naar jouw geluk.

Bronvermelding:

https://degrotevragen.nl/zingeving/prestatiedruk-studenten-alle-tijden/