Stromingen die het onderwijs op zijn kop (proberen te) zetten

Stromingen die het onderwijs op zijn kop (proberen te) zetten

Een shift van gestandaardiseerd onderwijs naar gepersonaliseerd leren, of is dit toch niet haalbaar?

Onderwijs met ruimte voor de talenten en ambities van kinderen. Ieder school claimt zulk onderwijs te verschaffen.  Zo ook Kunskapsskolan, gedreven door de droom het onderwijs te transformeren en de leerling centraal te stellen, helpt Kunskapsskolan Nederland sinds 2014 scholen gepersonaliseerd leren betaalbaar, uitvoerbaar en behapbaar in te voeren. 

Ook zie je beweging vanuit ouders, de stichting Nieuwe School  is hier een voorbeeld van. Al bestaat deze stichting (oprichting in 1977), ze streven nog steeds dezelfde missie na: Er is meer uit mijn kind te halen dan op de middelbare school gebeurt.

Ook individuen bemoeien zich met het onderwijs, kijk maar naar het initiatief van Maurice de Hond met zijn zogenaamde 'Ipad scholen). In 2014 richtte opiniepeiler Maurice de Hond twee 'Steve Jobsscholen' op in Amsterdam, waar de iPad als belangrijkste leermiddel wordt gebruikt. Nadat basisschool De Voorsprong in oktober 2016 was gesloten bij gebrek aan leerlingen, kreeg de school wel nog ruim twee ton subsidie van DUO. Dat geld is volgens De Hond gebruikt voor de tweede school: De Ontplooiing. In september 2017 oordeelde de Onderwijsinspectie dat De Ontplooiing een 'zeer zwakke' basisschool is. De inspectie 'kan niet beoordelen of de leerlingen aan het eind van groep 8 op het gebied van taal en rekenen genoeg hebben geleerd in vergelijking met leerlingen op vergelijkbare scholen, omdat de leerlingen pas kort op deze school zitten. De school kan ook niet op een andere manier aantonen dat de leerlingen voldoende hebben geleerd.' Het schoolbestuur is in 2018 failliet verklaard. 

 

Bronnenlijst

https://kunskapsskolan.nl/

https://www.denieuweschool.amsterdam/de-school/historie/ 

https://www.volkskrant.nls-achtergrond/schoolbestuur-ipad-scholen-maurice-de-hond-failliet-verklaard~ba1d974b/ 

 
   « Producten overzicht