Talent, aangeboren of aangeleerd?

Talent, aangeboren of aangeleerd?

Talent staat meer dan ooit in de belangstelling. De makers van Idols, Holland's Got Talent, voetbalscouts : allemaal verdienen ze er hun boterham mee. Maar, is talent aangeboren of aangeleerd?

Ons lichaam en onze hersenen zijn rekbaar. Doelbewuste training is het toverwoord bij het aanleren van een talent. Niet door eindeloos routinematig te oefenen, maar door continu de grenzen op te zoeken, jezelf uit te dagen, en uit je comfortzone te treden. Daarin schuilt het verschil tussen de toegewijde amateur en de grootmeester.

Laten we er dus van uitgaan dat iedereen meerdere talenten heeft. Deze talenten zijn al vroeg zichtbaar. Denk bijvoorbeeld eens terug aan je eigen kinderjaren of die van je kind. Aan hoe je toen graag je tijd doorbracht of hoe je je onderscheidde qua persoonlijkheid van je broertjes of zusjes. Dat zegt veel over waar nu nog steeds je talenten liggen. Omdat onze talenten zo natuurlijk bij ons passen en geen energie kosten, zijn ze vaak voor onszelf niet meer zo bijzonder. Je hebt vaak input van anderen nodig om te realiseren waar jouw talenten liggen en ze te herkennen. Wie een bepaalde activiteit wil ontwikkelen tot een sterk punt heeft daar bepaalde aangeboren talenten of gaven voor nodig. Een combinatie van talenten, kennis en vaardigheden kan tot een van je sterke punten leiden. Je talenten zijn aangeboren, maar je kennis en vaardigheden heb je verworven door middel van ervaring (Tjepkema, 2009). Talent lijkt vooralsnog aangeboren en aangeleerd.

Bron: http://www.kessels-smit.com/files/2013_Timmermans_Brys_Teeuwisse_-_De_basis_van_talentontwikkeling.pdf