Van havo naar het hbo: wat is het verschil?

Van havo naar het hbo: wat is het verschil?

De verschillen tussen de middelbare school en het hbo voor u op een rij!

Nadat het diploma op de middelbare school gehaald is, wordt het tijd om een vervolgstudie te gaan kiezen. De overstap naar het hoger beroepsonderwijs kan erg groot zijn, en er wordt niet altijd even veel aandacht aan deze overstap besteedt. Daarom zetten wij de verschillen tussen de middelbare school en het hbo voor u op een rij!

Twee opleidingsvormen

Op het hbo zijn er verschillende opleidingsvormen, namelijk voltijd en deeltijd. Bij voltijd wordt er fulltime les gevolgd, en wanneer uw kind een deeltijdopleiding volgt betekent dit dat er maar een bepaald aantal uur in de week aan school besteed wordt.

Vakken
Ook de lessen op het hbo zijn anders: uw zoon of dochter krijgt niet meer zomaar ‘les’, maar gaat colleges volgen. Dit zijn theoretische vakken gegeven aan een grote groep leerlingen. Veel vakken worden alleen met de klas gevolgd, maar bij colleges wordt er les aan meerdere klassen tegelijk gegeven. Doordat er les wordt gegeven aan een grote groep is er vaak minder tijd en plaats voor vragen en interactie.

Intensiviteit

Op het hbo worden er vaak een kleiner aantal lessen gevolgd dan op de middelbare school. Daar tegenover staat wel dat er veel aan thuisstudie gedaan moet worden, de verantwoordelijkheid van uw zoon of dochter wordt dus groter! Bij veel hbo-opleidingen geldt er een gedeeltelijke aanwezigheidsplicht: sommigen vakken mogen wel gemist worden, anderen weer niet. Het kan dus zo zijn dat als uw kind één les van een bepaald vak mist, hij of zij automatisch gezakt is voor een tentamen. Ook de begeleiding die uw kind krijgt op het hbo is minder intensief. Uw kind krijgt wel een studieloopbaanbegeleider aangewezen waarbij hij of zij terecht kan wanneer dat nodig is.

Studiepunten
Per jaar moet er een aantal studiepunten gehaald worden om door te mogen naar het volgende jaar. Per opleiding kan dit verschillen, maar vaak moeten er minimaal 50 van de 60 studiepunten gehaald worden. Wanneer uw kind het eerste jaar alle studiepunten haalt, krijgt uw kind de Propedeuse uitgereikt. Hiermee kan eventueel een overstap naar de universiteit gemaakt worden.

 

Bronnenlijst

http://utrechtstudentenstad.nl/nls/2017/02/8/middelbare-school-versus-een-vervolgopleiding-de-verschillen

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/139815-verschillen-tussen-de-middelbare-school-en-het-hbo.html

 
   « Producten overzicht