Van vmbo naar het mbo: wat is het verschil?

Van vmbo naar het mbo: wat is het verschil?

De verschillen tussen de middelbare school en het MBO voor u op een rij!

Nadat het diploma op de middelbare school gehaald is wordt het tijd om een vervolgstudie te gaan kiezen. De overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs kan erg groot zijn, en er wordt niet altijd even veel aandacht aan deze overstap besteedt. Daarom zetten wij de verschillen tussen de middelbare school en het MBO voor u op een rij!

Twee vormen

Nadat uw zoon of dochter het vmbo heeft afgerond kan ervoor gekozen worden om een mbo-opleiding te gaan doen. Hiervan zijn twee vormen: Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). BBL wordt ook wel ‘werkend leren’ genoemd, waarbij de student een arbeidsovereenkomst afsluit met een bedrijf. Dit bedrijf neemt uw zoon of dochter dan in dienst tijdens het leertraject. Vaak gaat de student één dag per week naar school om te leren over het vakgebied, en brengt hij of zij de rest van de tijd op de werkvloer door.

Als uw zoon of dochter de Beroeps Opleidende Leerweg volgt, bestaat dat week uit vier of vijf dagen les op school. Pas later in de opleiding wordt er stage gelopen.

Wat verandert er?

Over het algemeen verandert er voor uw kind niet veel, omdat de roosters en de manier van lesgeven erg lijkt op dat van de middelbare school. De meeste mbo-opleidingen hebben net zoals op de middelbare school aanwezigheidsplicht en ook de begeleiding is nog relatief intensief. Ook op het mbo krijgt uw kind begeleiding van betrokken mentoren die uw zoon of dochter in de gaten houdt. De werkdruk kan wel hoger zijn dan uw kind van de middelbare school gewend is.

Lees meer over het VMBO

 

Bronnenlijst

http://utrechtstudentenstad.nl/nls/2017/02/8/middelbare-school-versus-een-vervolgopleiding-de-verschillen

 

 
   « Producten overzicht