Van vwo naar het wo: wat is het verschil?

Van vwo naar het wo: wat is het verschil?

De verschillen tussen de middelbare school en het wo voor u op een rij!

Nadat het diploma op de middelbare school gehaald is wordt het tijd om een vervolgstudie te kiezen. De overstap naar het wetenschappelijk onderwijs kan erg groot zijn, en er wordt niet altijd even veel aandacht aan deze overstap besteedt. Daarom zetten wij de verschillen tussen de middelbare school en het wo voor u op een rij!

Grote verandering

De overstap van het vwo naar het wo lijkt bijna de grootste. Uw kind komt niet meer in een klas terecht, maar gaat hoorcolleges, werkcolleges en practica volgen. Het aantal leerlingen waarmee hoorcolleges gevolgd worden kan oplopen tot een paar honderd, werkcolleges worden wel met maximaal 25 studenten gevolgd. In de werkcolleges maakt uw kind opdrachten over de theorie die in hoorcolleges verteld is. Practica worden gegeven om uw zoon of dochter specifieke vaardigheden aan te leren.

Aanwezigheid

Op een wo-opleiding is er vrijwel nooit een aanwezigheidsplicht, dit betekent een grote verantwoordelijkheid voor uw kind! Ook het aantal uur dat uw zoon of dochter op de universiteit doorbrengt ligt lager dan op de middelbare school, daar tegenover staat wel dat er veel thuis gestudeerd moet worden. Deze verantwoordelijkheid is voor beginnende studenten soms moeilijk te dragen. Het kan helpen uw kind erop te wijzen dat aanwezigheid bij de lessen echt nodig is om colleges te volgen en thuis te studeren.

Begeleiding

Op de universiteit is er weinig persoonlijke begeleiding. Het eerste jaar krijgt uw zoon of dochter een mentor toegewezen, maar vanaf het tweede jaar is deze mentor alleen nog maar op de achtergrond aanwezig. Wanneer er echt hulp nodig is kan uw kind natuurlijk wel bij deze mentor terecht.

Bronnenlijst

https://utrechtstudentenstad.nl/nl/nieuws/2017/02/8/middelbare-school-versus-een-vervolgopleiding-de-verschillen

 
   « Producten overzicht