Wat is talent?

Wat is talent?

Het woord talent wordt op twee verschillende manieren gebruikt.Wat is uw omschrijving van talent?

Veel mensen bedoelen met een talent een individu met bijzondere kwaliteiten, op het gebied van sport, muziek, studievaardigheden of ieder ander veld van expertise. De eerste omschrijving is dat talent iets is dat je wel of niet hebt. Een andere uitleg is dat iedereen verschillende talenten heeft, dus niemand is een talent. Talenten zijn in dit geval natuurlijke patronen in denken en doen. Je bent bijvoorbeeld strategisch, actiegericht, bescheiden, gericht op harmonie of je wilt altijd het beste uit alles halen.

Hieronder nog een aantal wetenschappelijke definities van talent:

  • Elk zich herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op een productieve manier kan worden ingezet. Clifton en Buckingham (2001)
  • Op een manier handelen dat geen of weinig moeite kost. Luk Dewulf (2011)

Talent College (2013) hanteert definities vanuit verschillende perspectieven: 

  • Een manier van denken, bijvoorbeeld analytisch, strategisch, positief;
  • Een manier van handelen, bijvoorbeeld actiegericht, behoedzaam, saamhorigheid stimulerend;
  • Een manier van gedragen, bijvoorbeeld zelfverzekerd, precies, makkelijk contact maken;
  • Een manier van interactie met anderen, bijvoorbeeld bruggen bouwend, ondersteunend;
  • Een manier van beweging creëren, bijvoorbeeld enthousiasme of aanmoedigend.

Wetenschappers zijn het er wel over eens dat aangesproken worden op je talenten je energie geeft, in plaats van dat het energie kost. 

Bron: http://www.kessels-smit.com/files/2013_Timmermans_Brys_Teeuwisse_-_De_basis_van_talentontwikkeling.pdf