Wat is uw opvoedstijl?

Wat is uw opvoedstijl?

Uw opvoedstijl heeft invloed op het toekomstige geluk van uw kind? Hoe? Lees en zoek uit welke opvoedstijl u heeft?

De manier waarop u uw kind opvoedt heeft invloed op zijn of haar gedrag in de toekomst. Maar hier kunt u lezen dat uw opvoedstijl ook invloed heeft op het toekomstige geluk van uw kind. Benieuwd naar welke opvoedstijl u hanteert? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet!  

 

Ondersteunend (Supportive)

Wanneer u deze opvoedstijl hanteert toont u een groot vertrouwen en veel belangstelling in uw kind. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat ouders die deze opvoedstijl hanteren veel tijd in hun kind investeren.

Streng (Strict)

Ouders die deze opvoedstijl hanteren tonen een gemiddeld tot groot vertrouwen in hun kind. Er worden thuis veel regels gehanteerd en de belangstelling voor het kind is te categoriseren als gemiddeld tot groot.

Toegeeflijk (Indulgent)

Toegeeflijke ouders zijn niet streng voor hun kinderen en brengen gemiddeld tot veel tijd met ze door. Zij bieden het kind tijdens de opvoeding een gemiddeld tot groot vertrouwen.

Ontspannen (Easygoing)

De weinige tijd die ouders met hun kind doorbrengen kenmerkt deze opvoedstijl. Daarnaast tonen ouders die deze opvoedstijl hanteren weinig belangstelling voor hun kinderen en zijn er weinig regels waar zij zich aan dienen te houden.

Hard (Harsh)

Deze opvoedstijl wordt gekenmerkt door de weinige belangstelling die de ouder in het kind toont. Daarnaast wordt er weinig tijd samen doorgebracht en zijn er weinig regels.

Gemiddeld (Average)
Bij deze opvoedstijl scoren de ouders gemiddeld op alle punten. Dit betekent dat zij gemiddeld vertrouwen in hun kind tonen, gemiddeld veel tijd in hun kind investeren en er een gemiddelde belangstelling is voor het kind.

Let op: deze opvoedstijlen zijn voortgekomen uit de uitkomsten van een grootschalig Japans onderzoek van de universiteit van Kobe. Dit onderzoek vindt u hier.

Wij hebben een simpele test gevonden waarmee u uw opvoedstijl ontdekt. De stijlen zijn beperkt tot drie. Test het nu! 

 

Bronnenlijst

http://wibnet.nl/cultuur/gedrag/jouw-opvoedstijl-bepaalt-de-toekomst-van-je-kind

http://www.kobe-u.ac.jp/en/NEWS/research/2016_06_17_01.html